Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 september 2021
Corona op kantoor

Coronaprotocol voor werkgevers

Het is belangrijk dat uw organisatie zich zo veel als mogelijk aan de huidige coronamaatregelen houdt. Tegelijkertijd moet de organisatie wel weer gaan draaien. Maar hoe zorgt u voor een goede naleving van de maatregelen? Een coronaprotocol kan hierbij helpen. In deze checklist meer over het coronaprotocol voor organisaties.

Wat is een coronaprotocol?

Een coronaprotocol legt alle afspraken over de omgang met de coronamaatregelen voor werknemers vast. In een coronaprotocol is vaak aandacht voor het thuiswerkbeleid, de hygiëne maatregelen, aanpassingen van werktijden en het werken in ploegen om zo onnodig contact tussen werknemers en daarmee de kans op besmetting te voorkomen.

RI&E

Het is belangrijk dat uw organisatie het coronaprotocol implementeert in de huidige risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de gezondheid- en veiligheidsrisico’s voor werknemers in kaart en het plan van aanpak zorgt voor een concrete uitwerking van de maatregelen tegen deze risico’s. Het coronaprotocol hoort hier dus bij. Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers.

Let op: het coronaprotocol is geen vervanging van de RI&E. Heeft u nog geen RI&E? Dan is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op te stellen en het coronaprotocol hierbij mee te nemen.

Arbowet

Een coronaprotocol heeft geen aparte  juridische status binnen de arbowetgeving en ontslaat de werkgever niet van de plicht om zich hier aan te houden. De werkgever heeft ook tijdens corona de plicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Een coronaprotocol als toevoeging op uw RI&E geeft juist goed invulling aan deze zorgplicht. Werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels van het protocol.

Inspectie SZW

Als de omstandigheden binnen een organisatie onveilig zijn, kan de werknemer, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of vakbond een melding doen bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW kan u een boete geven voor het niet naleven van de coronamaatregelen of uw organisatie zelf voor twee weken sluiten.

Inhoud

Het coronaprotocol kan bestaan uit verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Thuiswerkbeleid: welke functies zijn noodzakelijk om op kantoor te blijven voor het werk en welke functies zijn geschikt om ook thuis uit te voeren?
 • Werken in vaste ploegen: collega’s die veel met elkaar samenwerken kunnen met elkaar in vaste ploegen op kantoor aan de slag. Zorg ervoor dat de werkoverdracht tussen verschillende ploegen digitaal gebeurt.
 • Reizen: werknemers die van- en naar kantoor reizen kunnen dit het best zo veel mogelijk met eigen vervoer doen. Gebruik maken van het OV vergroot de kans op besmetting.
 • Bezoeker/klanten: beperk zo veel mogelijk het niet-nodige bezoek voor uw organisatie. Als het kan, organiseer het contact met klanten of partners digitaal.

Hygiëne maatregelen

Strike hygiëne maatregelen zijn onderdeel van het protocol. Ook binnen uw organisatie zal dit van groot belang zijn. Voor alle organisaties zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • werk thuis en kom naar kantoor als het nodig is;
 • was vaak de handen (20 seconden met water en zeep, goed afdrogen);
 • hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • was de handen meteen na het snuiten van de neus;
 • geef geen handen;
 • draag een mondkapje in het openbaar vervoer. Dit geldt voor het personeel en voor reizigers;
 • bij klachten laten medewerkers zich testen.

Natuurlijk kunnen bepaalde maatregelen niet toereikend zijn voor uw organisatie. Denk aan zorgverleners, zij kunnen geen 1,5 afstand houden van cliënten als zij zorg verlenen. En veel organisaties vallen niet onder de publieke sector, dus is het voor hen niet verplicht een mondkapje te dragen op de werkvloer. Hier kan de werkgever natuurlijk wel toe besluiten, als dit de veiligheid en gezondheid van werknemers ten goede komt.

Betrek de OR

De ondernemingsraad heeft een grote rol te vervullen als het gaat om een coronaprotocol in uw organisatie. Veel maatregelen hebben grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken en voor de werknemers. Zorg daarom dat u de OR betrekt bij de voorgenomen besluiten van de werkgever en de uitvoering van het protocol.

Communicatie

Het is belangrijk om zo goed als mogelijk de huidige coronamaatregelen in uw organisatie te communiceren naar de werknemers. Eén simpele boodschap op het intranet is niet voldoende. Communiceer daarom op meerdere plekken de algemene hygiëneregels. Bijvoorbeeld door posters op te hangen op verschillende plekken in uw organisatie.

Werkt u met arbeidskrachten die geen Nederlands spreken? Maak uw communicatie dan meertalig