Checklists
Laatst gewijzigd op: 8 december 2021
Bonus

Eindejaarsuitkering

Een eindejaarsuitkering is een extraatje voor werknemers aan het eind van het jaar. Vaak is het een vast percentage van het brutosalaris wat de medewerker in het hele jaar heeft verdiend. Waar moet u rekening mee houden bij een eindejaarsuitkering en hoe pakt u deze regeling precies aan? Dit leest u in deze checklist.

Regels rond de eindejaarsuitkering

Een eindejaarsuitkering is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak genoemd in de cao. De regels in een eventuele cao zijn leidend. Valt uw organisatie niet onder een cao, dan zijn er geen algemene regels waar u zich aan moet houden.

Gelijke behandeling

U kunt jaarlijks bepalen hoe hoog de uitkering wordt. De eindejaarsuitkering kan bijvoorbeeld een percentage zijn van het brutoloon of een vast bedrag per medewerker. Ook kunt u bepalen dat alleen medewerkers die x-aantal jaren bij uw organisatie in dienst zijn een uitkering krijgen.

Let op: als werkgever mag u niet ‘zomaar’ werknemers uitsluiten van een eindejaarsuitkering. U moet namelijk rekening houden met de regels voor de gelijke behandeling van alle personeelsleden. U mag dus geen onderscheid maken op basis van contractvorm, bijvoorbeeld door alleen de werknemers met een vast contract de uitkering te geven.

Sommige organisaties kiezen er voor de eindejaarsuitkering afhankelijk te maken van het resultaat. Valt het resultaat tegen, dan kunt u er in dat geval voor kiezen om geen eindejaarsuitkering te betalen.

Let op: Staan er afspraken over een eindejaarsuitkering in de individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenreglement (avr) of keert de organisatie al jaren een eindejaarsuitkering uit ongeacht het bedrijfsresultaat? Dan kunt u niet zomaar besluiten een jaartje over te slaan of de hoogte hiervan aan te passen.

Maak duidelijke afspraken

Het is niet verplicht, maar wel erg handig om de regeling rondom een eindejaarsuitkering vast te leggen in de avr. Dat schept duidelijkheid voor medewerkers. Leg hierin vast wie in aanmerking komt voor een eindejaarsuitkering, hoe de hoogte van het bedrag wordt bepaald en wat de voorwaarden zijn waaronder de organisatie overgaat tot het uitbetalen van een eindejaarsuitkering.

Let op: valt uw organisatie onder een cao, kijk dan altijd of hier al een regeling rondom de eindejaarsuitkering in staat. U bent in dat geval aan deze regels gebonden.

Lees meer over het verschil tussen een avr en een cao in deze checklist.

Belasting

De belastingafdracht over een eindejaarsuitkering is hoger dan over het reguliere loon. Dit komt omdat de eindejaarsuitkering door de Belastingdienst wordt gezien als een vorm van ‘bijzondere beloning’. De belastingpercentages voor bijzondere beloning veranderen ieder jaar, houdt daarom goed de informatie van de Belastingdienst in de gaten.

Uit dienst

Verlaat een medewerker halverwege het jaar de organisatie? Dan is de vraag vaak of hij/zij nog recht heeft op een deel van de eindejaarsuitkering. Ook dit is weer afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn. Er is namelijk wettelijk niets over bepaald. U kunt ervoor kiezen om medewerkers die halverwege het jaar de organisatie verlaten naar rato een eindejaarsuitkering te betalen. Dat werkt vooral wanneer de eindejaarsuitkering is vastgesteld op een bepaald bedrag of percentage én deze altijd wordt uitgekeerd, ongeacht het organisatieresultaat.

Ook komt het voor dat de eindejaarsuitkering alleen wordt uitbetaald aan medewerkers die op 31 december in dienst zijn. Bekijk natuurlijk wel weer eerst een eventuele cao op de regels die in uw branche gelden.

Uitbetalen

De uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt meestal plaats voordat het jaar ook echt over is. Vaak gebeurt dit samen met het uitbetalen van het loon in december, zo rond de feestdagen. Voor een vertrekkende medewerker kunt u de eindejaarsuitkering ook meenemen in de eindafrekening, in plaats van deze in december uit te betalen. Dit is nodig als de medewerker vóór het jaareinde de organisatie verlaat.