Checklists
Laatst gewijzigd op: 16 maart 2020
Bedrijfsarts

Inschakelen bedrijfsarts

Wanneer schakelt u als werkgever een bedrijfsarts in. En wanneer kan een werknemer contact opnemen met een bedrijfsarts? In de wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn verschillende zaken rond de bedrijfsarts aangegeven. Wij zetten het voor u op een rij.

Basiscontract

Sinds 1 juli 2017 is iedere werkgever verplicht een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of met een arbodienst die over bedrijfsartsen beschikt. In dit contract staan alle (basis)afspraken op het gebied van verzuimbegeleiding en -preventie. Zo is voor iedereen duidelijk welke stappen werkgevers en werknemers nemen bij verzuim en op welke manier een bedrijfsarts of arbodienst de organisatie ondersteunt.

Arbodienst of maatwerk

Organisaties die onder de vangnetregeling vallen, organiseren hun arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. Zij sluiten dus geen incidenteel contract af met een individuele bedrijfsarts, maar maken gebruik van een arts die werkt voor de arbodienst. Kiest een ondernemer voor de maatwerkregeling, dan is de werkgever verplicht in ieder geval één bedrijfsarts te contracteren. In alle gevallen hebben werknemers via de OR of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

Open spreekuur en second opinion

Een medewerker heeft geen toestemming van de ondernemer nodig om de bedrijfsarts te bezoeken. Elke werknemer kan zelfstandig contact zoeken met de bedrijfsarts. Werknemers hebben daarnaast recht op een second opinion als zij twijfelen aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. De bedrijfsarts die zich als tweede over een zaak buigt, moet werkzaam zijn binnen een andere arbodienst of een ander bedrijf.

Eerste melding

Ziet het er naar uit dat een werknemer langduriger afwezig zal zijn wegens ziekte is dan een of enkele dagen, dan meldt de werkgever dat in de regel bij de bedrijfsarts of arbodienst. In het basiscontract kunt u lezen wat er daarna gebeurt. Bijvoorbeeld op welke termijn het eerste contact volgt tussen de arts en de zieke werknemer.

Casemanager

In sommige gevallen legt niet een arts, maar een tussenpersoon het eerste contact met de werknemer. Bijvoorbeeld een casemanager van de arbodienst. Deze casemanager helpt bij het begeleiden van het proces, zodat de bedrijfsarts meer tijd heeft voor de medisch kant van het (langdurige) verzuim.

Meer weten over casemanagement? Lees dan deze checklist.

Probleemanalyse

Na zes weken verzuim (of eerder, als dat zo is afgesproken in het basiscontract) stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Breng de werknemer hiervan op de hoogte. Bijvoorbeeld met onze modelbrief.

Na een gesprek met de werknemer, schrijft de bedrijfsarts een beoordeling met de stand van zaken. Hierin staat bijvoorbeeld waarom een werknemer niet kan werken en hoe lang het verzuim met alle waarschijnlijkheid gaat duren.

Plan van aanpak

Binnen twee weken na de probleemanalyse moet er een zogenaamd plan van aanpak (PvA) liggen. Deze maakt u samen met de werknemer en beschrijft wat beide partijen willen doen om de werknemer weer aan de slag te helpen. Een bedrijfsarts of casemanager begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.