Checklists
Laatst gewijzigd op: 9 mei 2022
Loon in natura

Loon in natura

Een auto van de zaak, de bedrijfslunch of bedrijfsfitness zijn populaire secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is ook een vorm van loon, namelijk loon in natura. Voor loon in natura gelden bepaalde belastingregels die kunnen verschillen per soort product of dienst en of de werkgever het product cadeau doet of alleen ter beschikking stelt. Lees in deze checklist meer over wat loon in natura is en met welke regels u als HR-professional te maken heeft.

Wat is loon in natura?

Loon in natura is loon dat niet in geld wordt uitbetaald aan de werknemer, maar in de vorm van goederen en diensten die de organisatie aanbiedt. Dit kan per organisatie erg verschillen, maar redelijk bekende voorbeelden zijn:

  • de bedrijfslunch;
  • het kerstpakket;
  • een abonnement op de krant;
  • de auto en fiets van de zaak;
  • en bedrijfsfitness.

Ook het verstrekken of vergoeden van werkkleding kan soms gezien worden als loon in natura. Lees onze FAQ om hier meer over te weten te komen.

Fiscale regels

Ook al staat de auto van de zaak of het kerstpakket niet op het loonstrookje, toch ziet de Belastingdienst dit als loon. Daarom heet het ook loon in natura. Ook over loon in natura heft de Belastingdienst loonbelasting. Meestal door de cataloguswaarde van het verstrekte product of dienst op te tellen bij het salaris. In het geval van een auto of fiets van de zaak wordt er een bepaald percentage van de cataloguswaarde opgeteld bij het inkomen: de zogenaamde bijtelling. Voor sommige zaken heeft de belastingdienst vaste normbedragen gedefinieerd.

Lees onze checklists Auto van de zaak en Fiets van de zaak de specifieke regels per vervoersmiddel.

Normbedragen

Voor onder andere de bedrijfslunch geldt een zogenoemd ‘normbedrag’. Dit is een vastgesteld bedrag voor hetgeen de werkgever aan de werknemer aanbiedt. Het normbedrag voor een bedrijfsmaaltijd (ontbijt, lunch of diner) is € 3,35 per maaltijd. Het normbedrag min de mogelijke eigen bijdrage van de werknemer is het loonbedrag waarover loonbelasting betaald moet worden. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan het normbedrag.

Werkkostenregeling

Maar er is ook een alternatief voor de bijtelling. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Met de WKR kan een werkgever verschillende goederen en diensten onbelast verstrekken aan de werknemer. De WKR stelt het maximale bedrag voor onbelaste vergoedingen vast aan de hand van percentages:

De vrije ruimte bedraagt 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18 over het restant van de loonsom.

Nihilwaardering

Voor sommige vergoedingen geldt een zogenaamde gerichte vrijstelling of een nihilwaardering. Hierover hoeft dus geen belasting betaald te worden en ze tellen ook niet mee in de vrije ruimte van de WKR. Zo geldt voor maaltijden bij overwerk of het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) een gerichte vrijstelling. Voor voorzieningen die medewerkers op de werkplek gebruiken geldt ook een nihilwaardering.

Eigen bijdrage

De werkgever kan een eigen bijdrage vragen voor hetgeen verstrekt wordt. Het bedrag aan eigen bijdrage trekt u van de belaste waarde af. Dit mag niet resulteren in een negatief bedrag, dus de eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de belaste waarde. Als u de waarde van het loon in natura als eindheffingsloon aangeeft, dan moet u de volledige eigen bijdrage van het totaal aan eindheffingsloon aftrekken.