Checklists
Laatst gewijzigd op: 16 april 2021
Studiekostenregeling

Studiekostenregeling

Een studiekostenregeling is een interessante en stimulerende arbeidsvoorwaarde. Vooral voor jonge werknemers die tijdens hun werk een extra studie willen volgen of werknemers die zich willen bijscholen kan een studiekostenregeling helpen om hen te motiveren dit resultaat te behalen. Lees in deze checklist alles wat u als HR-professional moet weten over de studiekostenregeling.

Waarom een (extra) studie of scholing?

U kunt de vraag stellen waarom (extra) scholing nodig is voor uw personeel. Allereerst maakt een studiekostenregeling u extra interessant als werkgever op de arbeidsmarkt. In een economie gestimuleerd door het ‘leven lang leren’ is het erg interessant voor (jonge) werknemers om tijdens het werk door te kunnen met het opbouwen en uitbreiden van hun kennis. U zet uzelf als werkgever dus goed op de kaart door een dergelijke studiekostenregeling aan te bieden.

Als tweede argument en eigenlijk minstens zo belangrijk, is het vergroten en verbreden van de kennis binnen uw eigen organisatie. Werknemers die een extra studie of andere scholing volgen en hiermee waardevolle kennis mee terugbrengen, is directe winst voor uw organisatie. Het leven lang leren van het personeel heeft dus een positief effect op uw hele organisatie.

Wettelijk kader

In de Nederlandse wet staan geen regels over hoe uw organisatie de studiekostenregeling moet vormgeven. Wel is het verstandig om even te kijken naar de voor u geldende cao: staan hier randvoorwaarden voor een studiekostenregeling in? Aan welke afspraken moeten werkgever en werknemer zich houden? U mag uiteraard aanvullende afspraken toevoegen aan de studiekostenregeling, zolang deze niet negatief uitpakken voor de werknemer.

Jurisprudentie

Wél is er door de jaren heen redelijk wat jurisprudentie ontstaan over terugbetaalregelingen van studiekosten zodra een werknemer voortijdig vertrekt of wordt ontslagen. Onduidelijkheden in een studiekostenbeding komen volgens de rechtspraak vaker voor rekening van de werkgever. Ook kan redelijkheid en billijkheid de terugbetaling van studiekosten in de weg staan, vooral als de werkgever zelf beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet te verlengen.

Studiekostenregeling

Het is daarom van groot belang om uw studiekostenreglement, het document waarin alle regels staan, zo glashelder mogelijk te formuleren en dit goed te communiceren naar werknemers die van plan zijn een studie te volgen. Het is belangrijk om in ieder geval de volgende punten mee te nemen in het studiekostenreglement:

  • welke studies en andere opleidingen of cursussen uw organisatie wil financieren;
  • welke kosten u dan financiert en welke kosten de werknemer mogelijk moet terugbetalen. Denk aan lesgeld, studiemateriaal, examens en reiskosten;
  • de situaties waarin de werknemer (een deel) van de kosten moet terugbetalen;
  • de periode waarbinnen de werknemer de kosten moet terugbetalen;
  • de terugbetaalplicht moet tijdens de afgesproken periode evenredig afnemen. Een werknemer die aan het eind van deze periode zit, zou dus niet alle kosten moeten terugbetalen.

Wilt u een voorbeeld zien van een studiekostenbeding? Bekijk dan ons model Studiekostenreglement.

Rol ondernemingsraad

Als u een studiekostenbeding wil opstellen of het standaardbeding wil wijzigen, is dit een regeling op het gebied van personeelsopleiding. Voor de vaststelling, wijziging of intrekking van deze regeling heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 27 WOR).