Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2021
Verlof

Verlof bij het krijgen van een kind

Als een medewerker een kind krijgt, komt er nogal wat om de hoek kijken. Met welke verlofregelingen krijgt u als HR-professional te maken? Dat verschilt: is de medewerker de te bevallen moeder of gaat juist de partner van de medewerker bevallen? Of neemt uw medewerker een adoptiekind in huis en welke regels gelden er dan? In deze checklist hebben wij een beknopt overzicht van al onze kennisdocumenten voor u gemaakt, zodat u precies weet waar u naar op zoek moet.

Voor de bevalling (en direct daarna)

De te bevallen medewerker heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is bij elkaar opgeteld ongeveer 16 weken: vier tot zes weken vóór de bevalling en tien tot twaalf weken na de bevalling. Dit geldt ook als zij bevalt van een meerling. Deze regels kunnen in sommige omstandigheden wat afwijken, bijvoorbeeld als de baby langer dan een week in het ziekenhuis moet blijven. Lees in deze checklist alles over zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Geboorteverlof

Uw medewerker heeft recht op geboorteverlof als zijn of haar partner is bevallen, dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Geboorteverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd, maar geldt voor alle partners van bevallen medewerkers. Bekijk in deze checklist wat de regels zijn omtrent geboorteverlof voor uw medewerkers.

Ouderschapsverlof

Beide ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof binnen de eerste acht levensjaren van het kind. Vanaf 2 augustus 2022 zijn de eerste negen weken van dit verlof deels doorbetaald door het UWV (50% van het brutosalaris, waarbij 50% van het maximum dagloon als maximum geldt). In het nieuwe coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet het voornemen opgenomen om deze vergoeding te verhogen naar 70% van het brutoloon. Hier is ook eerder door de Eerste Kamer een motie over aangenomen, bij de instemming van de wetswijziging.

U vraagt deze vergoeding aan voor uw medewerker. De invulling van ouderschapsverlof kan variëren. Hoe deze invulling er precies uit ziet is aan de werknemer zelf, maar ook u kunt daar invloed op hebben door specifiek beleid. Omdat ouderschapsverlof (deels) onbetaald is, kan dit verlof invloed hebben op de pensioenopbouw en ziektewetverzekering van uw werknemer. In deze checklist leest u alles over de wettelijke voorschriften rond het ouderschapsverlof en hoe u daar mee om kunt gaan.

Adoptie

Ook werknemers die een kind adopteren hebben recht op ouderschapsverlof en ook hier zijn specifieke vergoedingsregelingen voor. Lees in deze FAQ meer over verlof bij adoptie.