Checklists
Laatst gewijzigd op: 18 september 2020
Ziek door conflict

Ziekmelding door conflict op de werkvloer

Waar mensen samenwerken ontstaan helaas wel eens conflicten. Dat kan een conflict zijn tussen collega’s of een conflict tussen de werkgever en een werknemer. Conflicten leveren vaak veel stress en emoties op. Het is daarom goed om conflicten te voorkomen of snel weer op te lossen. Want als dat niet lukt, dan is de kans aanwezig dat de werknemer zich ziekmeldt. In deze checklist lichten wij toe wat verstandig is in deze situatie.

 

Echt ziek?

Het is lastig te zeggen of een werknemer door een conflict écht ziek is geworden, of dat de ziekmelding vooral met frustratie door het conflict te maken heeft. Maar let op: als de werknemer zich ziekmeldt bij een arbeidsconflict, dan is het niet aan u om te beoordelen of de ziekmelding al dan niet terecht is. De bedrijfsarts moet uiteindelijk ingeschakeld worden.

Even wachten

Toch is het goed iemand eerst even de ruimte te geven bij een ziekmelding door een conflict. Grote kans dat de werknemer de volgende dag weer op de werkvloer verschijnt. Probeer wel het gesprek aan te gaan met de werknemer wanneer deze weer terugkeert na zo’n ziekmelding. Het beste is om te kijken of het conflict samen is op te lossen.

Ja, echt ziek

Een paar dagen verzuimen is vervelend, maar een werknemer kan ook écht ziek worden. Psychische klachten zoals spanningen, neerslachtigheid en vermoeidheid zijn serieuze klachten die het gevolg kunnen zijn van een conflict op de werkvloer. In dat geval is het belangrijk in een zo’n vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts in te lichten. Geef daarbij aan dat er ook een achterliggende oorzaak is van de ziekmelding.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer inderdaad door ziekte op dat moment arbeidsongeschikt is en geeft aan of het verzuim door het conflict komt of een andere oorzaak heeft.

Let op: de werkgever mag geen medische gegevens opvragen van de bedrijfsarts. Dit is privé en alleen voor de werknemer en de bedrijfsarts inzichtelijk.

Interventieperiode

Als er eigenlijk geen ziekteklachten zijn, maar de werknemer zich alleen heeft ziekgemeldt vanwege het conflict, dan adviseert de bedrijfsarts vaak een interventieperiode om het conflict op te lossen. Dat is korte periode van bijvoorbeeld één of twee weken waarin de werknemer vrijgesteld wordt van werk met behoud van loon. Dat creëert afstand en geeft de werknemer tijd om de situatie te laten bezinken. Na zo’n interventieperiode vindt vaak een gesprek plaats om het conflict te proberen op te lossen.

Mediation

Soms adviseert de bedrijfsarts om een mediator in te schakelen. Dat is een adviseur die de gesprekken leidt en een advies geeft om het conflict op te lossen. Dit kan een neutraal iemand zijn in uw organisatie, maar er zijn ook speciaal opgeleide mediators die vaak meer weten over de juridische kanten van een conflict. Vaak kan een mediator zorgen voor meer specialistisch advies bij een arbeidsconflict.

Zowel een interventieperiode en mediation zijn instrumenten die alleen met toestemming van de werkgever ingezet kunnen worden.

Let wel op: Komt het uiteindelijk tot een ontslagprocedure, dan zal de rechter zwaar laten meewegen of de werkgever dergelijke instrumenten heeft ingezet.

Stoppen loondoorbetaling

Hoewel een werknemer het recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte, kan het voorkomen dat het conflict geheel buiten de schuld van de werkgever ligt én dat de werknemer niet meewerkt aan een oplossing van het conflict. In dat geval kunt u na waarschuwingen overgaan tot het opschorten of zelfs stopzetten van de loondoorbetaling.

Uit dienst

Soms is een conflict niet meer op te lossen. Dat is heel vervelend, maar soms onvermijdelijk.

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd? Dan kunt u kiezen om het contract te laten aflopen. Bij een contract voor onbepaalde tijd zal de werkgever de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen. Het meest gewenste scenario is natuurlijk dat dit lukt met wederzijds goedvinden tussen de werknemer en werkgever. Lukt dit niet, dan kan de werkgever overgaan op ontslag middels een ontslagprocedure bij UWV. Zorg dat u in dat geval een goed dossier heeft opgebouwd.