Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 september 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Zorgplicht thuiswerken

De werkgever heeft zorgplicht voor thuiswerkers. Wat betekent dit precies?

Een werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht voor het personeel. Niet alleen op kantoor, maar ook als zij thuiswerken. En deze zorgplicht rijkt verder dan de gemiddelde werkgever kan bedenken. Er zijn veel verschillende aspecten waar u als werkgever rekening mee moet houden.

RI&E en voorlichting

De werkgever moet de risico’s van thuiswerken opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Denk hierbij niet alleen aan fysieke gezondheidsrisico’s, maar ook aan risico’s die vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Dan heeft de OR instemmingsrecht over het uit te voeren arbobeleid en de RI&E. Ook is het belangrijk dat werknemers voorlichting krijgen over de (gezondheids)risico’s van thuiswerk.

Ergonomische werkplek

werkt het personeel meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm? Dan is een ergonomisch afgestelde werkplek verplicht. Dit betekent dat de werkgever de juiste materialen, zoals een bureaustoel en verplaatsbare computermonitor voor de thuiswerkplek moet regelen. Ook moet de werkplek op de juiste manier worden ingedeeld, zodat de werknemer een optimale werkhouding kan aannemen en geen last krijgt van lichamelijke klachten. Sommige werkgevers verstrekken een bedrag aan werknemers zodat zij zelf een ergonomische werkplek kunnen inrichten, maar of dit voldoende is om aan de zorgplicht te voldoen is de vraag. De werkgever heeft dan namelijk geen controle op de kwaliteit en geschiktheid van het meubilair. Beter is daarom om meubilair beschikbaar te stellen, inclusief de verplichte instructie over het gebruik hiervan. Door middel van een checklist kan de werkgever bepalen welke voorzieningen nog ontbreken in de thuiswerkplek van individuele werknemers. Zorg er voor dat zo’n check van de thuiswerkplek in het Plan van aanpak (Pva) komt te staan.