Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 december 2021
Ziekteverzuim

Een medewerker meldt zich ziek, maar ik twijfel of dit waar is. Wat nu?

Als u vermoedt dat een medewerker die zich ziek meldt niet écht ziek is, ga dan eerst het gesprek met hem aan. Let daarbij wel goed op wat u wel en niet aan de medewerker mag vragen. Dat luistert nogal nauw. U mag bijvoorbeeld niet vragen wat voor klachten de medewerker heeft, of en zo ja, welke behandeling hij ondergaat. Lees hier meer over in deze FAQ.

Komt u er na het gesprek niet uit, overleg dan met uw bedrijfsarts of een arbodienst. Zij kunnen beoordelen of de medewerker daadwerkelijk ziek is. Let wel op: ook de arbodienst en bedrijfsarts mogen géén medische informatie over de werknemer met u delen. Mocht u het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts of arbodienst, dan kunt u nog naar het UWV toestappen voor een deskundigenoordeel.