Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 juli 2020
Proeftijd

Een van onze tijdelijke werknemers krijgt een andere functie. Geldt er dan weer een proeftijd?

Nee, in principe niet. Een proeftijd is bedoeld als een eenmalige kennismakingsperiode waar werknemer en werkgever allebei de mogelijkheid krijgen om kijken of ze bij elkaar passen. Wijzigt de functie tijdens een vast contract, dan mag er nooit een nieuwe proeftijd worden afgesproken. Dat geldt ook bij opvolgende tijdelijke contracten, al is daar één uitzondering op. Als de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden vraagt van de werknemer of andere verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dan mag de werkgever wél een nieuwe proeftijd hanteren in het opvolgende tijdelijke contract.

Regels

Maar let op: proeftijden zijn aan strikte wettelijke eisen onderhevig. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de lengte en het soort contract. Een proeftijd is verboden bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter. De proeftijd is maximaal één maand bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.

Een proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij:

  • een vast arbeidscontract;
  • een tijdelijk arbeidscontract van twee jaar of langer.

Het kan zijn dat de proeftijden verplicht korter zijn dan de wettelijke maxima. Maar dat staat dan in de eventuele cao die voor uw organisatie van toepassing is.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden en contracten? Kijk dan het webinar Inzicht in arbeidscontracten.