Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 september 2020
Transitievergoeding

Een werknemer heeft geen transitievergoeding ontvangen. Wat nu?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij gedwongen ontslag door de werkgever. In sommige gevallen heeft een werknemer ook recht op een vergoeding als hijzelf ontslag neemt. Meer weten over een transitievergoeding? Lees dan onze checklist.

Naar de kantonrechter

Als een werknemer recht heeft op een transitievergoeding is het zaak dat de werkgever dit zo spoedig mogelijk overmaakt. Zodra de werknemer erachter komt dat de vergoeding nog niet is betaald, kan hij of zij binnen drie maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. U als werkgever loopt dan het risico op een boete voor het niet betalen van de vergoeding. Deze boete kan flink oplopen! Zorg ervoor dat u deze procedure voorkomt en betaal dus op tijd de transitievergoeding.