Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2020
Bedrijfsongeval

Een werknemer krijgt een ongeluk op weg naar werk. Is dit een bedrijfsongeval?

Dat kan, maar hoeft niet. Als een werknemer gewond raakt terwijl hij zich op het terrein van de werkgever bevindt, dan is er sprake van een bedrijfsongeval. Vind het ongeval plaats elders plaats, dan niet. Tenzij de werknemer een serviceberoep heeft en met een bedrijfswagen onderweg is, zoals een monteur.

Melden bij de inspectie

Soms bent u verplicht een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Dat hangt af van de ernst van het ongeval. Melden is verplicht als de werknemer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.

RI&E

Na een bedrijfsongeval is het belangrijk uw huidige risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) erbij te pakken en deze te evalueren. Kijk na of de RI&E nog actueel is en of er aanpassingen nodig zijn als gevolg van het bedrijfsongeval. Betrek hier ook de ondernemingsraad bij, zij hebben instemmingsrecht over alles rondom het opstellen en uitvoeren van de RI&E.