Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 september 2020
Discussie

Een werknemer wil niet meedoen met de uitvoering van de RI&E. Wat nu?

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever en werknemers samen moeten werken bij de uitvoering van het arbobeleid. De RI&E valt hier natuurlijk onder. Dat betekent dat werknemers bepaalde rechten hebben als het gaat om gezond en veilig werken, maar dat er ook plichten aan zijn verbonden.

Zo zijn werknemers verplicht om zich aan een aantal regels te houden:

  • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken.
  • Door de werkgever beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en daarvoor bestemde plek opbergen.
  • Meedoen aan de voorlichting en instructie over veilig en gezond werken, die de werkgever voor hen organiseert.
  • Melden van opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf bij de werkgever.
  • De werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bedrijfshulpverlener, arbodienst-verlener) bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Doet een werknemer dat niet, dan kan dit aanleiding zijn om disciplinaire maatregelen te nemen. Eventueel met ontslag tot gevolg.