Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 juli 2020
Conflict

Een zieke werknemer weigert mee te werken aan re-integratie. Wat nu?

Een zieke werknemer die niet wil meewerken aan re-integratie is een bijzondere vorm van verwijtbaar gedrag. U kunt proberen om eerst het gesprek aan te gaan met de werknemer. Waarom wil de werknemer (nog) niet proberen terug te keren op de werkplek? Wellicht komt u er met een goed gesprek samen uit en zijn eventuele vervolgstappen niet nodig.

Stopzetten loon

Komt u er met een gesprek niet uit of weigert de werknemer het gesprek, dan kunt u vervolgstappen nemen. Een van de vervolgstappen is het opschorten of stopzetten van het salaris. Bij het opschorten van salaris houdt u het salaris ‘achter de hand’. Zodra de werknemer weer meewerkt aan het re-integratietraject krijgt hij/zij alsnog zijn salaris met terugwerkende kracht.

Een verdergaand instrument is het stopzetten van de loonbetaling. Hierbij gaat u daadwerkelijk over tot het stopzetten van de loondoorbetaling. De werknemers heeft geen recht op het salaris met terugwerkende kracht wanneer hij/zij weer meewerkt.

Schriftelijke aanmaning

Als eerst is het belangrijk dat u de werknemer een schriftelijke aanmaning stuurt waarin u de werknemer alsnog verzoekt om mee te werken aan de re-integratie. Geef ook duidelijk aan dat u het salaris stopzet mocht de werknemer niet willen meewerken. U heeft het recht om het salaris stop te zetten als de werknemer weigert om:

  • redelijke instructies op te volgen van zowel de werkgever als van de bedrijfsarts met betrekking tot de re-integratie;
  • mee te werken aan het Plan van Aanpak;
  • passende arbeid te verrichten.

Deskundigenoordeel

Heeft het opschorten of stopzetten van het loon niet het gewenste effect? Dan kunt u overgaan tot ontslag. Zorg wel dat u een goed dossier opbouwt voor de onderbouwing van de ontslagaanvraag bij de rechter. In deze situatie kunt u een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Dit kost normaal € 400 per aanvraag, maar is in de volgende situaties gratis:

  • ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie;
  • ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim.

Meer weten over de regels rondom ziekteverzuim? Kijk dan het webinar Inzicht in ziekteverzuim.