Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 mei 2020

Geldt de NOW ook voor directeuren en mensen die na hun pensioen doorwerken?

Er is enige onduidelijkheid voor wie de NOW-regeling nu precies van toepassing is. Geldt die ook voor werknemers die na hun pensionering doorwerken? En voor de directeur van een organisatie? De stelregel is: als er sprake is van afdracht van sociale premies over het loon, dan komt ook deze medewerker in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Werknemers die doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn verplicht verzekerd voor de Ziektewet. Over het loon worden gewoon sociale premies betaald en dus kan er NOW worden aangevraagd.

Directeuren

Hetzelfde geldt voor de directeur-werknemer: die is in loondienst, betaalt premies voor de WW, Ziektewet en WIA en kan dus ook voor zichzelf NOW aanvragen. Voor directeur-eigenaren ligt dat anders. Het ‘salaris’ van een directeur met een zogenaamde IB-onderneming bestaat uit het verschil tussen opbrengsten en kosten. Daarover worden geen sociale premies betaald en dus kan er geen beroep gedaan. Hetzelfde geldt voor de meeste directeuren-grootaandeelhouder (dga) van bv’s. Hun honorarium is meestal een management fee of een voorschot op het dividend. Dan is er geen NOW mogelijk. Anders ligt het als de dga wel in loondienst is. Dat kan alleen als ze de zeggenschap over de aandelen van hun bv hebben ondergebracht bij een stichting administratiekantoor en zelf een arbeidscontract met de bv hebben.