Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2020
Verhuizen

Heeft een werknemer recht op verlof voor een verhuizing?

Soms, maar niet altijd. Verlof voor een verhuizing valt onder bijzonder of buitengewoon verlof. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Maar misschien staat er wel in uw cao, avr of in de individuele arbeidsovereenkomst dat er sprake is van bijzonder verlof of zelfs verhuisverlof. Daar staat dan ook deze verlofdagen betaald of onbetaald zijn. In de meeste cao’s hebben werknemers het recht op minimaal twee dagen bijzonder verlof.

Geen verhuisverlof

Is er niets geregeld over bijzonder verlof of verhuisverlof? Dan kan een werknemer vakantie opnemen voor de dagen van de verhuizing. Ook kan een werknemer een verzoek voor verhuisverlof doen bij de leidinggevende, met het gelijktijdige aanbod de verhuisdagen te compenseren met extra werk op andere dagen. Of dat verzoek gehonoreerd wordt, hangt af van de leidinggevende.