Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet

Hoe hoog is de ontslagboete bij de NOW 1?

Als je organisatie een NOW-voorschot ontvangt, is het niet toegestaan werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. In dat geval zal het UWV een strafkorting in rekening brengen op de tegemoetkoming, ook wel ontslagboete genoemd. Het UWV moet namelijk toestemming geven voor ontslag bij bedrijfseconomische redenen. Komt er bij hen een aanvraag binnen die niet binnen vijf dagen weer is ingetrokken, dan geldt de ontslagboete.

Boeteformule

Sprengers Advocaten heeft uitgerekend hoe hoog te ‘boete’ of strafkorting is:

  • Neem het SV-loon van de maand januari van de ontslagen werknemer.
  • Vermeerder dit bedrag met 50%.
  • Vermenigvuldig dit bedrag met drie, de subsidie heeft betrekking op drie maanden.
  • Vermenigvuldig dit bedrag weer met een opslag van 30%.
  • Vermenigvuldig dit bedrag met 0,9 (wat gelijk staat aan 90% loonkostentegemoetkoming).

Voor een werknemer met een salaris van € 2.500 in de maand januari betekent dit een vermindering van de subsidie van € 13.162,50 (€ 2.500 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9).

Geen boete

Neemt een werknemer zelf ontslag, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden of vraagt de werkgever ontslag aan op andere dan bedrijfseconomische gronden, dan geldt er geen boete. Minder werknemers verlaagt echter wel de loonsom en dus zal de werkgever de te veel betaalde tegemoetkoming moeten terugbetalen. Maar dan zonder boete. De huidige NOW 1 kan tot 31 mei worden aangevraagd. In de vervolgregeling vanaf 1 juni komt de ontslagboete mogelijk te vervallen.