Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 maart 2020

Hoe moet ik een functie wegen?

Een medewerker en leidinggevende hebben onenigheid over de zwaarte van de functie van de werknemer. Ze komen er niet uit en roepen de hulp van HR in. Hoe moet die daar mee omgaan?

Check de cao

De meest voor de hand liggende oplossing is de actuele functie te (laten) ‘wegen’. Vaak kan dat met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die op de organisatie van toepassing is. Daarin is namelijk bijna altijd een hoofdstuk opgenomen met uitgebreide functieomschrijvingen van de meest voorkomende functies, plus de bijbehorende inschaling. Staat de functie in de cao, dan is het lastig hiervan af te wijken. Dat kan dan niet in de vorm van salaris, maar hoogstens in de vorm van persoonlijke extra’s, zoals een ruimer opleidingsbudget, een reis- of onkostenvergoeding, wat extra vrije dagen of een jaarlijkse bonus.

Zelf (laten) wegen

In de cao ligt dus vaak het antwoord. Maar het kan zijn dat de betreffende functie niet in de cao staat, of dat er zelfs geen cao van toepassing is. In zulke gevallen moet de weging op een andere manier. Een HR-medewerker kan proberen zelf de functie te wegen, al loert daar het gevaar in dat dat voorstel zelf onderwerp wordt van discussie. Het is ook mogelijk de hulp in te schakelen van collega’s die werken bij vergelijkbare organisaties (collegiale consultatie), dat is al minder subjectief. Als minst subjectieve en best aanvaarde methode kan men ook kiezen voor een externe deskundige die deze specifieke functie weegt en inschaalt. Kies dan natuurlijk wel voor een ervaren functiewegingsspecialist.