Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 september 2020
Ontslag

Hoe ontsla je iemand op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet staat een werknemer direct op straat. Ontslag op staande voet mag alleen als daar een ‘dringende reden’ voor is. Het Burgerlijk Wetboek (BW) definieert dringende redenen als ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Dringende reden

Ontslag op staande voet is zeer heftig en mag alleen als de reden hiervoor in verhouding staat tot het ingrijpende karakter van deze maatregel. Een reden voor ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld diefstal van bedrijfseigendommen zijn, maar ook geweld op de werkvloer of herhaaldelijke dronkenschap op het werk ondanks meerdere waarschuwingen.

Communicatie

U bent als werkgever verplicht om de werknemer direct te laten weten wat de reden van het ontslag is. Dit mag mondeling en schriftelijk. Het is verstandig om dit na een mondelinge mededeling ook nog schriftelijk te bevestigen. Mocht de ontslagzaak bij de rechter terecht komen, dan is de schriftelijke bevestiging nodig als bewijslast. Het is van belang dat de werkgever bij de schriftelijke opgave van redenen vermeldt dat deze redenen tezamen en afzonderlijk een reden voor ontslag op staande voet vormen.

Kantonrechter

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming te worden gevraagd bij UWV of de kantonrechter. Wel heeft een werknemer twee maanden de tijd om naar de kantonrechter te stappen. Mocht dit zover komen, zorg er dan voor dat u een dossier voor het ontslag heeft opgebouwd met voldoende bewijslast om uw zaak hard te maken.

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet? Lees dan onze checklist.