Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 september 2020
Risico's op de werkvloer

Hoe vaak moeten we de RI&E actualiseren?

Hoe vaak een RI&E geactualiseerd moet worden is niet wettelijk geregeld. Het is sterk afhankelijk van de sector waarin de organisatie zich begeeft en de daarbij behorende arbeidsrisico’s. Een vuistregel is echter dat bij veranderingen of gebeurtenissen in de organisatie het belangrijk is om de RI&E te evalueren en waar nodig aan te passen. Of zelfs om een geheel nieuwe RI&E op te stellen. Denk aan een bedrijfsongeval waarbij een werknemer zwaargewond raakt. Het zou onverantwoord zijn om de risico’s dan niet opnieuw in kaart te brengen.

Geen ongelukken

Ook zonder bedrijfsongevallen is het noodzakelijk om de RI&E te blijven evalueren te actualiseren. Gemiddeld kan dat eens per drie jaar. Het actualiseren van de RI&E kan intern, maar ook met deskundige hulp van buiten de organisatie. Een RI&E moet altijd worden getoetst door een externe gecertificeerde deskundige. Dat kan uw arbodienst zijn.