Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 juni 2020

Hoe zit het met verlof bij adoptie?

Als een werknemer een kind adopteert heeft hij of zij recht op zes weken adoptieverlof. De zes weken mag de werknemer aaneengesloten opnemen dan wel verspreid over een periode van 26 weken. Deze periode mag uiterlijk vier weken voor de aankomst van het kind ingaan. De werkgever mag in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen, tenzij de organisatie hierdoor in de problemen zou komen. Het verlof moet minimaal drie weken voor aankomst van het adoptiekind bij de werknemer worden aangevraagd.

Adoptie-uitkering

Een werknemer heeft tijdens de adoptieverlofperiode geen recht op salaris, maar wel op een WAZO-uitkering van het UWV, de adoptie-uitkering van 100% van het dagloon. Het UWV berekent het dagloon op basis van het loon waarover sociale premies is betaald. Het dagloon is wel gemaximeerd. Meestal vraagt de werkgever de adoptie-uitkering aan bij het UWV, maar de werknemer kan dat ook zelf (als er tijdelijk geen werkgever is, bijvoorbeeld).

Ziekte en vakantie

De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het adoptieverlof gewoon door zoals gewoonlijk. Wordt de werknemer ziek tijdens het verlof? Dat is dan jammer voor de werknemer, de verlofperiode loopt gewoon door.

Partner

Adoptieverlof is mogelijk voor beide partners van het geadopteerde kind. Er vindt dus geen compensatie plaats tussen de twee ouders met betrekking tot het verlof. Adopteert uw werknemer twee kinderen tegelijk? Dan blijft dezelfde adoptieduur van kracht. Een werknemer kan niet méér weken verlof krijgen omdat er meer dan één kind wordt geadopteerd.

Meer weten over verlofregelingen? Kijk dan het webinar Inzicht in verlof.