Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 maart 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Rest in peace

Hoeveel bedraagt een overlijdensuitkering?

De nabestaanden van een overleden werknemer hebben recht op een overlijdensuitkering. Tot de dag van het overlijden wordt het loon naar rato uitbetaald. Daarnaast moet de werkgever een overlijdensuitkering betalen die gelijk staat aan één maand loon met vakantietoeslag. De overlijdensuitkering is voor de loonbelasting vrijgesteld, tot maximaal drie keer het maandloon plus vakantietoeslag.

Betaalt de werkgever een hogere uitkering? Dan is het meerdere bedrag belast volgens de tabel bijzondere beloningen. U kunt de juiste tabel voor de bijzondere beloning hier vinden.

Cao

Let op: In een voor u geldende cao kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn vastgesteld die mogelijk meer rechten geeft aan nabestaanden van de overleden werknemer. Check daarom altijd meteen de cao op afspraken over de overlijdensuitkering in deze situatie. Dan komt u niet voor verassingen te staan.

Lees meer over het overlijden van een werknemer in deze checklist.