Faq's
Laatst gewijzigd op: 22 april 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet

Is de werkgever verplicht om een gedragscode te hebben voor werknemers?

Nee, er is geen wettelijke verplichting een gedragscode te hebben. Wel kan het zijn dat uw organisatie onder een cao valt waarin een gedragscode is opgenomen. Dan geldt deze gedragscode dus ook voor uw organisatie. Ook komt het voor dat een branche- en accreditatieorganisaties het voeren van een bepaalde gedragscode verbinden aan het lidmaatschap/accreditatie.

Hoewel er wettelijk dus niet expliciet is geregeld dat een gedragscode verplicht is, bent u als werkgever wel verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Een gedragscode kan bijdragen aan een veilige cultuur op de werkvloer en het bestrijden van ongewenste omgangsvormen. Bovendien staat u met een gedragscode veel sterker bij een eventuele rechtszaak tegen een werknemer die onwenselijk gedrag heeft vertoond.

Heeft u dus nog geen gedragscode? Dan is het aan te raden deze zo snel mogelijk op te stellen. Neem de gedragscode op in uw personeelsreglement of verwijs naar de gedragscode in de individuele arbeidscontracten.