Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2020

Kunnen zzp-ers hun schade verhalen op opdrachtgevers?

Dat hangt af van wat opdrachtgever en opdrachtnemer hebben afgesproken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.