Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 november 2021
Vingerscan

Mag de werkgever de vingerafdruk van werknemers gebruiken?

Nee, dat mag niet zomaar. Het gebruiken van biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan, mag alleen als dit écht noodzakelijk is voor de veiligheid van de organisatie. Bijvoorbeeld bij een kerncentrale, waar met zeer gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en het van belang is dat alleen bepaalde medewerkers toegang krijgen tot deze stoffen.

U als werkgever moet afwegen of bijvoorbeeld gebouwen of informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit niet anders kan dan door (alleen) biometrische gegevens te gebruiken. Als die noodzaak er niet is, dan moet u van alternatieve methoden gebruik maken.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van biometrische gegevens. De toestemming moet ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd én vrijblijvend zijn voor de werknemers. Let goed op: als u de AVG niet naleeft en hier een melding van wordt gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u een sanctie krijgen in de vorm van een boete.

Uw rol als HR

Als HR-professional is het belangrijk om de privacy van medewerkers hoog in het vaandel te hebben. Natuurlijk zijn er wel enkele uitzonderingen op de strenge wetgeving van de AVG. Alles over privacy en uw rol als HR-professional leest u in deze checklist.