Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet

Mag ik de temperatuur opnemen van mijn werknemers ter preventie van corona?

Nee, In principe mogen dergelijke medische gegevens niet door een werkgever worden achterhaald. Het gaat om persoonlijke medische data en dat is in strijd met de Algemene Vordering Persoonsgegevens. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een koortsscanner alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt, uit oogpunt van volksgezondheid of algemeen belang. Inmiddels blijkt dat het meten van koorts niet eens een goede indicatie is of iemand corona heeft, dus valt ook deze beroepsgrond weg.

Ondoenlijk

Als meten al mag, dan wordt het nog een ondoenlijke zaak. Meten mag namelijk alleen met voorafgaande toestemming van de werknemer. De werknemer mag de meting zelf doen, de bedrijfsarts mag dat ook, maar de werkgever niet. De temperatuur mag niet ergens worden geregistreerd, de gegevens mogen niet bekend worden bij de werkgever. Ook mag de meting niet gekoppeld worden aan een voor collega’s zichtbare actie, zoals het wel of niet mogen betreden van de werkvloer. Vergeet het dus maar, die koortsmeter bij de entree.