Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 mei 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet

Mag ik mijn medewerkers verplichten verlof op te nemen?

Nee, u mag werknemers niet verplichten om hun verlofuren op te nemen. Ook niet als er tijdelijk minder werk is of tijdens crisissituaties. Medewerkers hebben in principe de regie over hun verlofdagen en hoe zij deze willen indelen. Alleen als de bedrijfsbelangen zeer zwaar wegen, mag u als werkgever zich bemoeien met het verlof van het personeel.

Stuwmeer

Het kan gebeuren dat het, door onvoorziene omstandigheden, voor personeelsleden niet gunstig is om een vrije dag te nemen en er hierdoor een stuwmeer aan nog op te nemen verlof ontstaat. Voor u als werkgever is dat niet handig en daar mag u wel degelijk met het personeel over in gesprek. Benadruk hier ook de voordelen voor de werknemers. Verlof zorgt voor rust en ontspanning, ook belangrijk voor een goede gezondheid.

Opnemen

Verder geldt natuurlijk dat u als werkgever de werknemer wel in de gelegenheid moet stellen om het verlof ook op te nemen. De regel is dat een werknemer tenminste twee weken aaneengesloten verlof per jaar moet kunnen opnemen. Let dus op dat u als werkgever geen stuwmeren laat ontstaan.