Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2017

Mijn medewerker komt terug op zijn eerder ondertekende beëindigingsovereenkomst, kan dat?

Ja, dat kan op twee voorwaarden. Ten eerste moet de medewerker dit binnen 14 dagen doen. Ten tweede dient hij dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. Let op: een beëindiging met wederzijds goedvinden moet altijd in een schriftelijk overeenkomst worden vastgelegd.