Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 augustus 2020
Bidden

Mijn werknemer is gelovig en wil bidden onder werktijd. Mag dat?

Ja, een werknemer moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar geloof uit te oefenen op het werk. Een werknemer moet dus kunnen bidden. Hier kan de werkgever het een en ander voor faciliteren, maar dat is geen wettelijke verplichting. Je kunt dan denken aan het beschikbaar stellen van een aparte ruimte of bepaalde momenten van de dag aanwijzen waarop gebeden kan worden.

Objectief en rechtvaardig

Als een werknemer wil bidden op andere momenten dan de werkgever hem of haar aanbiedt, kunt u dit verzoek alleen afwijzen als hier goede beweegredenen voor zijn. In Nederland heeft iedereen geloofsvrijheid en een afwijzing mag geen discriminerende grondslag hebben. Uw beweegredenen als werkgever moeten objectief zijn en losstaan van de geloofskwestie zelf.