Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 april 2020

Mogen wij de leaseauto van een langdurig zieke werknemer terugvorderen?

Het kan gebeuren dat een werknemer met een leaseauto door ziekte langere tijd afwezig is. Mag u als werkgever de leaseauto dan terugvorderen, bijvoorbeeld omdat u deze nodig heeft voor zijn of haar vervanger? Dat verschilt per geval. Een zieke werknemer heeft wettelijk recht op loondoorbetaling. Een leaseauto waar een werknemer ook privé gebruik van mag maken, kan als een secundaire arbeidsvoorwaarde worden gezien, en valt dan ook onder die loondoorbetalingsverplichting. Bovendien betaalt die werknemer vaak een eigen bijdrage voor privégebruik aan de werkgever en krijgt hij van de fiscus een forse bijtelling.

Check eerst de afspraken

In principe mag de werknemer de leaseauto dan blijven gebruiken. Maar er zijn uitzonderingen. Mogelijk staat in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of zelfs in de leaseregeling dat een werknemer de auto na een bepaalde ziekteperiode toch moet inleveren, net als bijvoorbeeld de laptop of telefoon van de zaak. De werkgever moet daar wel een duidelijke reden voor hebben, bijvoorbeeld dat de ziektevervanger de auto nodig heeft. Check dus eerst de afspraken die van tevoren zijn vastgelegd.

Maak een afweging

Probeer daarnaast een goede afweging te maken: is het noodzakelijk voor de organisatie dat de werknemer zijn of haar leaseauto inlevert en moet de werknemer hiervoor worden gecompenseerd? Die compensatie kan bijvoorbeeld zijn het afzien van de privébijdrage aan de leaseauto of zelfs de bestuurder van de leaseauto officieel veranderen, zodat de fiscale bijtelling voor de zieke werknemer vervalt.

Kilometeradministratie

Anders ligt het als de betreffende auto van de zaak uitsluitend bedoeld is voor het werk waarbij de berijder een sluitende kilometeradministratie bijhoudt van alle zakelijke en woon-werkkilometers. Dan geldt er geen fiscale bijtelling en betaalt de werknemer ook nooit een bijdrage aan de werkgever voor privégebruik. U kunt de werknemer in dit geval makkelijke verplichten de auto in te leveren. Hij of zij heeft deze immers niet meer nodig. Met zo’n kilometeradministratie mag er maximaal 500 kilometer privé worden gereden per jaar. Dat is een relatief klein voordeel voor de werknemer. Als uw wilt kunt u dat nog compenseren, maar dat marginaal.