Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 april 2020

Mogen wij iemand na re-integratie laten terugkeren in een lagere functie?

Een medewerker die re-integreert na arbeidsongeschiktheid moet allereerst de kans krijgen terug te komen in de oude functie. Zo nodig met hulp in de vorm van voorzieningen of een aangepaste werkplek. Pas als dat aantoonbaar niet kan, is het verstandig samen te kijken naar de optie van terugkeer in een andere functie met passend werk bij dezelfde werkgever. Passend werk is werk dat een werknemer met zijn gezondheidsklachten nog wel kan doen. Dat kan een lagere functie zijn. Dat heet dan demotie. Partijen moeten het daar wel samen over eens zijn. De nieuwe afspraken moeten ook goed worden vastgelegd.

Demotie

Wel kan demotie tot discussie leiden, omdat een lagere functie gepaard gaat met een lager salaris. Bedenk dat een teruggang in verantwoordelijkheid en een teruggang in salaris behoorlijk veel invloed kan hebben op de motivatie van de medewerker. Als er geen andere opties zijn voor u en uw medewerker dan een lagere functie, overweeg dan overgangsregeling. Daarbij wordt het oude salaris stapsgewijs verlaagd tot het nieuwe. De werknemer heeft dan wat meer tijd te wennen aan een lager inkomen. En dankzij de overgang is de kans op acceptatie van de nieuwe functie groter.

Voor meer info over demotie: ga naar de checklist Demotie (alleen voor leden).