Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2015

Mag ik de modelenquête voor mijn onderzoek gebruiken?

Via een collega kreeg ik het model enquête werknemerstevredenheid doorgestuurd. Zij gaf mij aan deze van jullie te hebben ontvangen en aangezien ik een soortgelijk onderzoek doe (in het kader van een afstudeeropdracht) kan ik misschien delen van jullie vragenlijst gebruiken. Om die reden was ik benieuwd naar een aantal zaken. Allereerst dient de vragenlijst die ik ga gebruiken wetenschappelijk te zijn. Is dat in uw situatie het geval? en zoja, kunt u mij misschien de bron / bronnen van de vragenlijst geven zodat ik deze kan vermelden in mijn referentielijst? en is er nog andere informatie die ik moet noemen?

De modelenquête van HR Select heeft vooral tot doel om HR-afdelingen houvast te bieden bij het opzetten van een onderzoek naar werknemerstevredenheid. We hebben daarom rubrieken en vragen opgenomen die in zo’n onderzoek zeker niet mogen ontbreken. Ook hebben we de vragen zodanig geformuleerd dat iedere medewerker ze kan begrijpen, zodat een HR-afdeling in elk geval antwoorden krijgt waar zij iets mee kan. Vervolgens kan iedere abonnee de lijst naar behoefte inkorten of uitbreiden. Een wetenschappelijk onderzoek is dus niet zozeer het doel geweest, maar in onze beleving hangt de wetenschappelijke steekhoudendheid ook vooral af van de wijze waarop de scores uiteindelijk door de organisatie worden verzameld en verwerkt. Bijvoorbeeld:

  • kunnen de deelnemers werkelijk vertrouwen op de beloofde anonimiteit en doen ze dat ook?
  • zijn er geen redenen om aan te nemen dat deelnemers bewust antwoorden geven die een vertekend beeld geven?
  • is er een systeem om uit te sluiten dat één persoon meerdere keren deelneemt?
  • is de onderzoekspopulatie groot genoeg voor betrouwbare statistische verwerking?
  • zijn er voldoende deelnemers voor een representatieve steekproef?
  • houdt de onderzoeker rekening met afwijkingen die het beeld vertekenen (standaarddeviatie)?

De vragenlijst is van de hand van onze redactie. Wij stellen vermelding als referentie zeker op prijs, u kunt volstaan met het noemen van HR Select als gebruikte bron.