Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2021
OR in vergadering

Wat is de rol van HR bij het oprichten van een ondernemingsraad?

Het is verplicht om vanaf een organisatiegrootte van 50 werknemers een ondernemingsraad in te stellen. Als HR-professional heeft u daarvoor een signalerende functie richting de directie. De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor de instelling van een OR. Vaak neemt HR hierin het voortouw.

Voorbereidingscommissie

Wanneer de grens van 50 werknemers is gepasseerd, is het dus noodzakelijk een OR op te richten. Dat moet direct gebeuren. Natuurlijk gaat er wel wat voorbereiding zitten in het oprichten van een OR. Een oprichtingsperiode van drie tot zes weken wordt algemeen geaccepteerd als een redelijke termijn.

Officieel is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder om een OR op te richten. In de praktijk wijst de bestuurder een zogenaamde voorbereidingscommissie aan. De taak van deze commissie is tweeledig:

  • een voorlopig reglement opstellen
  • de verkiezingen voorbereiden

Zorg dat HR vertegenwoordigd is in de voorbereidingscommissie. Het voorbereidende werk bepaalt namelijk vaak in grote mate hoe de medezeggenschap ingericht wordt. Daarnaast is het belangrijk dat u er als HR-professional op toeziet dat er goed gecommuniceerd wordt over de nieuw op te richten OR en dat u ervoor zorgdraagt dat de OR gaat ‘leven’ onder het personeel.

Lees meer over het instellen van een ondernemingsraad, inclusief een concreet stappenplan, in deze checklist.