Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020
Vertrouwenspersoon

Wat is handiger, een intern of een extern vertrouwenspersoon?

Het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om het personeel te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kán onderdeel zijn van dit beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die melding willen doen van:

  • agressie en geweld;
  • seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten;
  • pesten;
  • discriminatie.

Intern of extern

Alleen al om bovenstaande punten is een externe vertrouwenspersoon wenselijker dan een interne. Stelt u zich voor dat een intern vertrouwenspersoon een melding krijgt over een werknemer die andere werknemers pest of discrimineert en de vertrouwenspersoon heeft een nauwe band met deze persoon. Dat kan de kwaliteit en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon schaden en de stap voor werknemers om naar de vertrouwenspersoon toe te gaan aanzienlijk bemoeilijken.

Persoon of commissie

Kies daarom altijd voor de veilige weg van een externe vertrouwenspersoon. Zo iemand is geen onderdeel van de interne organisatie en kan daarom onafhankelijker en objectiever te werk gaan. Vaak leveren arbodiensten ook een vertrouwenspersoon. Steeds meer organisaties kiezen ook bewust voor een externe vertrouwenscommissie die uit ten minste twee personen bestaat. Vaak heeft de één een meer psychologische achtergrond, de andere een meer juridische. Zorg dat de vertrouwenscommissie goed bekend is met uw organisatie en dat medewerkers hen weten te vinden.

Instemming

De aanstelling van de vertrouwenspersoon behoeft instemming van de OR. Datzelfde geldt voor de instelling van een (externe) vertrouwenscommissie of de aanname van nieuwe leden van zo’n commissie. Vertrouwenspersonen baseren hun oordeel niet alleen op de wet, maar ook vaak op gedragsregels, die per organisatie verschillen. Ook deze gedragsregels moeten worden voorgelegd aan de OR voor instemming, voordat ze in werking kunnen treden.