Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2020
arbeidsbeperking

Wat is mijn plicht als werkgever als een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering moet aanvragen?

Bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, komt de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) om de hoek kijken. Deze wet maakt onderscheid tussen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en volledige arbeidsongeschiktheid.

WGA en IVA

Voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werknemer komt in aanmerking voor de WGA als hij of zij twee jaar of langer ziek is geweest en (in de toekomst) weer aan het werk kan. Bij volledige arbeidsongeschiktheid geldt de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering krijgt een werknemer als hij of zij niet meer in staat is om te werken.

Re-integratieverslag

Een werknemer moet zelf een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Hier heeft de werknemer documenten voor nodig die in het re-integratieverslag zitten. Dit verslag moet zijn opgesteld door de werkgever in samenwerking met de werknemer en de bedrijfsarts tijdens de ziekteperiode van de werknemer. Zorg ervoor dat de werknemer de documenten volledig en op tijd ontvangt om de WIA-uitkering aan te vragen. Als de aanvraag te laat is ingediend door de werknemer, kan de uitkering ook pas later worden uitgekeerd. De werkgever moet dan langer het loon doorbetalen. Is de werkgever eigenrisicodrager voor de ziektewet? Dan is het mogelijk dat de werkgever voor langere periode de ziektewet-uitkering moet doorbetalen. Alleen als de werknemer door eigen schuld de aanvraag niet op tijd of volledig heeft ingediend, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen.