Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 juni 2021
Bedrijfslunch

Welke belastingregels gelden voor een bedrijfsmaaltijd?

Voor bedrijfsmaaltijden geldt een zogenoemd ‘normbedrag’. Dit is een vastgesteld bedrag per maaltijd die de werkgever aan de werknemer aanbiedt. Het normbedrag voor een bedrijfsmaaltijd (ontbijt, lunch en diner) is € 3,35. U telt dit normbedrag op bij het salaris van de werknemer, zodat hier loonbelasting over betaald wordt. De werkelijke waarde van de verstrekte maaltijd kan overigens hoger zijn dan het normbedrag. Dat heeft geen invloed op de te betalen belasting.

Eigen bijdrage

Een werkgever kan ook een eigen bijdrage vragen aan de werknemer voor de bedrijfsmaaltijd. De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan het normbedrag. Het bedrag aan eigen bijdrage trekt u van het normbedrag af, het bedrag dat overblijft is het loonbedrag. Als u de waarde van het loon in natura als eindheffingsloon aangeeft, dan moet u de volledige eigen bijdrage van het totaal aan eindheffingsloon aftrekken.