Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2021
Werving en selectie

Wij hebben tijdelijk minder werk. Mag ik personeel uitlenen aan andere werkgevers?

Nee, dat mag niet zomaar. Alleen met toestemming van de werknemer mag u onder voorwaarden uw personeelsleden uitlenen aan andere werkgevers. Meestal regelen werkgevers dit onderling, maar dan moet u nog wel bepaalde regels naleven. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Handelsregister

U moet het uitlenen van arbeidskrachten doorgeven in het Handelsregister (KvK), ook als u dat niet-bedrijfsmatig doet. Er is wel een uitzondering: als u werknemers binnen verschillende werkmaatschappijen van dezelfde organisatie wilt uitlenen, hoeft u dit niet te registreren. Er is dan sprake van intra-concernuitlening.

Competenties

Het uitlenen van een werknemer kan natuurlijk alleen binnen sectoren die aansluiten bij de ervaring, opleiding en competenties van de uit te lenen werknemer. Een horecamedewerker kan bijvoorbeeld niet zomaar zorgtaken in een ziekenhuis op zich nemen.

Wilt u meer weten over het uitlenen van arbeidskrachten? Lees dan onze checklist over de Waadi.