Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2022
Ondernemingsraad

Wij moeten een OR oprichten, maar de directie wil dit liever niet. Wat nu?

Lang niet elke werkgever zit te wachten op een ondernemingsraad. En u als HR-professional misschien ook niet. De indruk is vaak dat een OR zich te veel bemoeit met het beleid van de organisatie. Bovendien kost een OR tijd en geld. Tot slot wordt vaak als argument gebruikt dat er vanuit het personeel geen behoefte is aan een OR.

OR is wettelijk verplicht

Vanaf 50 werknemers (en soms al bij minder werknemers, afhankelijk van uw cao) is het wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Dat staat in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden. Hoewel in de praktijk niet actief gehandhaafd wordt op deze verplichting, is het toch sterk aan te raden een OR op te richten, want:

  • Een rechtszaak gestart door uw eigen werknemers of de vakbond is een risico.
  • Reputatieschade ligt op de luur. Uw organisatie zal niet de eerste zijn die in de media komt omdat er geen OR is ingesteld.

OR in de praktijk vaak heel nuttig

In de praktijk blijkt dat veel ondernemingsraden juist een toevoeging zijn voor een goede besluitvorming. Niet alleen doordat de OR vanuit een andere invalshoek kijkt naar bepaalde thema’s, maar vooral omdat de OR ervoor kan zorgen dat er een groter draagvlak is voor genomen besluiten binnen de organisatie.

Meer weten over het proces van het instellen van een ondernemingsraad leest u in deze checklist.