Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2020
HR topfuncties

Wij willen dat diversiteit een grotere rol gaat spelen binnen de organisatie. Wat kan HR doen?

Diversiteit wordt een steeds belangrijker thema in de maatschappij en ook op de werkvloer. Diversiteit bij werving en selectie van personeel is binnen veel organisaties helaas nog geen prioriteit en ook de representatie van werknemers met een andere culturele achtergrond, handicap of geslacht en gender binnen organisaties en hun personeelsvertegenwoordiging laat nog te wensen over. Dit is erg zonde, want meerdere onderzoeken laten zien dat verschillende vormen van diversiteit juist bevorderd zijn voor een organisatie als werkplek, maar ook voor het bedrijfseconomisch aspect.

Taak voor HR

Het is een belangrijke taak van HR om diversiteiten inclusiviteit op de agenda te zetten. Als HR-professional heeft u hier een leidende rol in en medeverantwoordelijk voor het tegengaan van discriminatie. Ga in gesprek met de werkgever en vul de barometer culturele diversiteit in van het CBS. Op basis van de resultaten kunt u werken aan het diversiteitsbeleid en dit implementeren in de organisatie.

Let erop dat u in het diversiteitsbeleid zo concreet mogelijk bent. Formuleer duidelijk meetbare doelstellingen. Kijk bijvoorbeeld naar het percentage mannen/vrouwen in uw organisatie en stel een nieuw, evenwichtiger percentage als doel. Kijk ook kritisch naar de top van uw organisatie: zijn vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond, seksuele geaardheid of handicap wel goed vertegenwoordigd? Bij nieuwe vacatures voor het management kunt u diverse kandidaten aansporen om deel te nemen aan het sollicitatieproces. Voor meer tips en informatie kunt u deze checklist raadplegen.