Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 juni 2020

Wij zijn een kleine organisatie. Dan hoeven wij toch geen preventiemedewerker te hebben?

Jawel. De wet stelt dat elke organisatie ten minste één preventiemedewerker moet hebben. Dit mag geen buitenstaander zijn. Bij een organisatie met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.

RI&E

De preventiemedewerker houdt toezicht op goede arbeidsomstandigheden. Hierbij ondersteunt hij of zij de werkgever in het naleven van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Ook communiceert de preventiemedewerker actief met de ondernemingsraad of PVT en de eventuele in- of externe arbodeskundige over welke maatregelen de organisatie kan nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Meer weten over arbobeleid? Kijk dan het webinar Inzicht in arbo (met coronaspecial).