Modellen
Laatst gewijzigd op: 16 januari 2017

Verplichte vrije dagen

Een werkgever heeft het recht enkele dagen per jaar als verplichte vakantiedag aan te wijzen, zolang dit is vastgelegd in de cao, personeelsreglement of individuele arbeidsovereenkomst. Meestal gaat het om maximaal vijf dagen. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart of de periode tussen Kerst en Nieuwjaar. Werknemers zijn dan verplicht deze dagen vrij te nemen ten koste van hun vakantiedagen. Het aanwijzen welke dagen verplicht vrij zijn is een zaak van werkgever en werknemers. Het is daarom zaak tijdig, voor aanvang van een nieuw jaar, duidelijkheid te hebben. Gebruik deze modelbrief om uw medewerkers op de hoogte te stellen van de verplichte vrije dagen van dit jaar.