Nieuws
Publicatiedatum: 13 mei 2020

13e maand in januari uitbetaald? Dan misschien NOW terugbetalen

Accountant KPMG waarschuwt voor een mogelijke fout in de huidige NOW-regeling, waardoor veel organisaties straks hun hele tegemoetkoming wellicht moeten terugbetalen. Grondslag voor de aanvraag is de loonsom van januari 2020. Iedereen lijkt over het hoofd te hebben gezien dat juist in de maanden december en januari ook de veelvoorkomende dertiende maand is uitgekeerd. Als dat in december is gebeurd, is er niets aan de hand. Maar is dat in januari uitbetaald, dan is de toekenning van het NOW-voorschot waarschijnlijk niet alleen is gebaseerd op het reguliere maandsalaris, maar ook op deze incidentele looncomponent. Het voorschot is daarmee te hoog. Normaal moet een werkgever het te veel betaalde NOW achteraf terugbetalen, maar als de loonsom over maart, april of mei substantieel lager is dan de grondslag januari, dan kan het UWV de hele tegemoetkoming terugvorderen. Het Ministerie van Sociale Zaken is inmiddels op de hoogte en beraadt zich op de situatie, zo meldt het FD.