Nieuws
Publicatiedatum: 31 mei 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Salaris

40% werkgevers versobert arbeidsvoorwaarden tijdens coronacrisis

Twee op de vijf werkgevers versobert tijdens corona de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Eén op de zes verplicht zijn personeel vakantiedagen op te nemen wegens gebrek aan werk. Eén op de drie staakt de onbelaste vaste reiskostenvergoeding, al mag deze gewoon doorlopen. 3% van de werkgevers vraagt het personeel zelfs om een loonoffer: minder loon of afzien van vakantiegeld. Bij organisaties waar vanwege corona veel minder werk is, loopt dat zelfs op tot 11%. Dat blijkt uit de resultaten van OR-Trends, een groot onderzoek van Performa-OR, Unger Nolet Advocaten en OR-Coach onder bijna 600 ondernemingsraden in Nederland.

NOW-effect

Bijna één op de zes (15%) werkgevers ziet de hoeveelheid werk door corona afnemen. Daarbij proberen zij vooral het vaste personeel te behouden. De echte klappen vallen in de flexibele schil: 38% stopt met de inzet van zzp’ers, 69% verlengt aflopende tijdelijke contracten niet en 62% last een vacaturestop in. Collectief ontslag als direct gevolg van de coronacrisis komt gedurende de uitvraag van het onderzoek nog niet veel voor. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de NOW-regeling: gericht op behoud van werkgelegenheid met loonkostensteun en boetes voor werkgevers die werknemers willen ontslaan.

Workload

Bij 29% van de ondervraagde organisaties neemt het werk door corona juist toe, met name bij non-profit (38%) en overheidsorganisaties (39%). Om het extra werk aan te kunnen, wordt in de helft (50%) van de gevallen extra medewerkers ingezet, Bij een op de drie (33%) moet het bestaande personeel het extra werk opvangen.