Nieuws
Publicatiedatum: 10 juni 2021
Leerwerkplek

Aanvraag subsidie leerwerkplek open tot 16 september

Vanaf 2 juni tot en met 16 september is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een leerwerkplek voor het studiejaar 2020/2021. Werkgevers kunnen tot € 2.700 per leerwerkplek ontvangen. Deze subsidie kunt u ieder jaar na afronding van de leerwerktraject aanvragen. De meeste werkgevers ontvangen subsidie voor de begeleiding van een student die een praktische MBO-opleiding volgt. Maar ook de loon- of begeleidingskosten van een HBO-er of promovendus vallen onder de regeling.

Extra geld voor bepaalde sectoren

Voor de horeca, landbouw en recreatiesector is het mogelijk om extra subsidie te ontvangen als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden aan MBO-ers. De hoogte van de extra toeslag hangt af van het aantal weken begeleiding in het betreffende studiejaar. Dit kan per opleiding verschillen. Ook werkgevers die een plek aanbieden aan HBO-ers die een duale of deeltijdopleiding volgen in de techniek of zorg, kunnen extra toeslag krijgen.

Aanvraag

Een aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Valt u onder een sector die recht heeft op extra toeslag, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.