Nieuws
Publicatiedatum: 9 september 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Now-I controle

Afrekening NOW 1 nadert. Dit moet u weten over de controle

De eindafrekening voor de NOW 1 regeling komt eraan. De 140.000 organisaties die coronasteun ontvingen uit het eerste pakket kunnen waarschijnlijk vanaf 7 oktober bij het UWV terecht voor de aanvraag van de definitieve berekening.

Aanvullen of korten

Afhankelijk van de definitieve berekening kan uw organisatie nog meer subsidie ontvangen, maar kan het ook zijn dat u een deel moet terugbetalen. Dit laatste is het geval wanneer uw organisatie toch meer omzet heeft gedraaid dan er bij de aanvraag van NOW 1 werd verwacht.

Controle

met de definitieve berekening komt ook de controle van de NOW 1 om de hoek kijken. Naar mate een organisatie meer subsidie heeft ontvangen, wordt een intensiever controletraject doorlopen.

Heeft uw organisatie minder dan € 20.000 ontvangen? Dan is er geen externe controle vereist. Via een steekproef kan het UWV wel een controle uitvoeren. Heeft uw organisatie een voorschot ontvangen van € 20.000 tot € 100.000 dan heeft u een derdeverklaring nodig van uw boekhouder of fiscalist. Deze verklaring moet uiterlijk 24 maart 2021 worden ingeleverd. Organisaties die meer dan € 100.000 aan subsidie hebben ontvangen, moeten een accountantsverklaring kunnen overleggen.

Voor beursgenoteerde bedrijven gelden aanvullende controle-eisen. De accountantscontrole moet uiterlijk 30 juni 2021 zijn uitgevoerd. Let goed op! Als deze verantwoording niet voldoende is, dan moet het voorschotbedrag worden terugbetaald.