Nieuws
Publicatiedatum: 8 november 2021
veranderingen HR

Andere wijzigingen in 2022

Voor 2022 zijn er ook een aantal kleinere wijzigingen waar u als HR-professional van op de hoogte moet zijn. We zetten ze hieronder voor u op een rij.

Minder vrije ruimte Wkr

De vrije ruimte uit de Wkr voor 2022 gaat weer terug naar normaal. Een werkgever mag straks alleen over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7% gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dat was vanwege corona in 2021 tijdelijk 3%. De vrije ruimte is te gebruiken voor bijvoorbeeld een fiets van de zaak, de inrichting van de thuiswerkplek, het kerstpakket, het bedrijfsuitje, bedrijfsfitness, studiekosten en vakliteratuur.

Bijtelling auto

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog naar 16% over de cataloguswaarde tot € 35.000. Voor auto’s met een prijs daarboven wordt de bijtelling 22%. Deze wijziging start vanaf 1 januari 2022. Ieder jaar tot 2026 wordt de bijtelling van elektrische auto’s verhoogd tot dat deze gelijk is voor alle auto’s. De fiscale regels over een bedrijfsauto kunnen best ingewikkeld zijn. Lees in deze checklist alles over de auto van de zaak.

Meer stemgerechtigden en verkiesbare kandidaten voor OR

Vanaf januari 2022 kunnen werknemers al na drie maanden in dienst stemmen én zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Het kabinet voert per 1 januari 2022 een aantal wijzigingen van de Wet op de Ondernemingsraden door. Ook payrollers en gedetacheerden kunnen straks eerder stemmen en zich verkiesbaar stellen. Dit betekent dat er fors meer stemgerechtigde medewerkers bijkomen binnen uw organisatie. Goed om als HR hier rekening mee te houden bij de eerstvolgende OR-verkiezing.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 zal het STAP-budget de fiscale scholingsaftrek vervangen. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. Het STAP-budget is een ontwikkelbudget van € 1.000 per werknemer of werkzoekende, dat zij zelf kunnen aanvragen bij het UWV. Het doel van de regeling is dat meer mensen zich ontwikkelen tijdens hun werkende leven en op deze manier duurzaam inzetbaar blijven.

Minimumloon

Per 1 januari 2022 gaat het wettelijk minimumloon en dus ook het minimumjeugdloon omhoog. Werkgevers moeten per 1 januari aan fulltime werknemers van 21 jaar en ouder minimaal € 1.725 bruto per maand betalen. In dit bericht staat een overzicht van de bedragen per maand, week en dag, exclusief en inclusief de minimale vakantiebijslag van 8%.