Nieuws
Publicatiedatum: 28 september 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Pilot webmodule

App die arbeidsrelatie beoordeelt in 70% succesvol

De pilot van de Webmodule beoordeling arbeidsrelatie (Wba) geeft in 70% van de gevallen duidelijkheid of een opdrachtgever een zelfstandige inhuurt of dat hij eigenlijk een werknemer heeft. In de pilot is bij 28% van de gevallen sprake van een zelfstandigenovereenkomst, bij bijna 34% van een arbeidscontract en bij bijna 10% van een ‘fictief dienstverband’. Bij de rest, 28%, was er geen oordeel mogelijk, maar met extra informatie van opdrachtgever en opdrachtnemer kan dat terug naar maximaal 20% is. Tot nu toe lijkt de webmodule redelijk succesvol, al kan het nog beter.

Schijnconstructie

De webmodule is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen vanwege het groeiend aantal (schijn)zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Met deze app kunnen werkgevers bepalen wat voor werkrelatie is precies is. Vaak doen (schijn)zelfstandigen hetzelfde werk als gewone werknemers, op dezelfde werkplek en voor dezelfde werkgever, maar tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.

Handhaving Dba

De app blijft voorlopig nog even een vrijblijvend voorlichtingsinstrument. Of het na aanpassingen uit de pilot een verplichte toets wordt, is aan het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Tot die tijd wordt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba) voorlopig beperkt gehandhaafd door de Belastingdienst. De fiscus komt alleen in actie bij kwaadwilligheid of wanneer aanwijzingen vanaf 1 september 2019 niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.