Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2020
Plantenkassen

Arbeidsmigranten te afhankelijk van uitzendbureaus

De situatie van arbeidsmigranten is zo slecht dat er snel iets moet gebeuren. Dat stelt de commissie Roemer, die op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek deed naar de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Uitzendbureaus moeten gecertificeerd worden voordat ze arbeidsmigranten bemiddelen, eigenaren van bemiddelingsbureaus moeten een VOG kunnen overleggen en de inspectie SZW moet meer toezicht houden op de werk- en leefomstandigheden.

Aanjaagteam

De commissie Roemer, formeel het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, kwam op 30 oktober met haar rapport met aanbevelingen. Sinds het verdwijnen van de vergunningplicht in 1998 is het aantal uitzendbureaus toegenomen van 4.000 tot 14.000. De uitzendbureaus regelen niet alleen de arbeidsplaats, maar ook huisvesting en zorg voor de arbeidsmigrant. ‘Dit maakt hen erg kwetsbaar’, aldus Roemer in een interview aan de NOS.