Nieuws
Publicatiedatum: 19 november 2020
zzp'er of werknemer

Boete bij schijnconstructie blijft voorlopig uit

Heeft uw organisatie zzp’ers die niet alleen hetzelfde werk doen als gewone werknemers maar ook onder dezelfde voorwaarden? Dan kan er sprake zijn van een schijnconstructie. Daar staat normaal een boete op. Maar deze boete wordt voorlopig uitgesteld tot oktober 2021, zo blijkt uit een kamerbrief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020. Hij wil eerst de resultaten afwachten van een pilot met een nieuwe webmodule die werkgevers laat zien of iemand werknemer of zzp’er is.

Schijnconstructie

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zzp’er gekomen. Zij doen vaak hetzelfde werk als gewone werknemers, op dezelfde werkplek, voor dezelfde werkgever, alleen onder mindere arbeidsvoorwaarden. De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 6 november 2020 verklaard dat niet de papieren overeenkomst, maar de praktijk op de werkvloer bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit kan betekenen werkgevers hun zzp’ers op grote schaal in dienst moeten nemen.

Oplossing

De grote vraag is en blijft: waar ligt het onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer? Lang geleden was daar de VAR-verklaring voor. Later kwam daar de sectorale modelcontracten voor in de plaats van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Maar beiden werkten niet goed. Sinds de start van het kabinet kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken aan de dba niet meer te handhaven en met een nieuwe oplossing te komen. Die oplossing is nu al vier jaar in de maak.

Webmodule

In januari start eindelijk de pilot in de vorm van een webmodule. Die pilot duurt een half jaar. Werkgevers kunnen via de webmodule nagaan of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige of dat er sprake is van een dienstverband. Pas na een positieve evaluatie wordt de nieuwe systematiek definitief. In ieder geval tot 1 oktober 2021 wil Koolmees de handhaving opschorten en dus ook geen boetes uitdelen.

HR

Er zijn al vele onderzoeken geweest naar de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en de positie van werknemers versus zelfstandigen. Onder andere de commissie Borstlap kwam in januari 2020 met een zeer kritisch rapport over de ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen. Houd als HR-professional de ontwikkelingen hierover goed in de gaten en kijk ook een kritisch naar het eigen personeelsbestand. Heeft u zzp’ers in dienst die eigenlijk een arbeidsovereenkomst zouden moeten hebben?