Nieuws
Publicatiedatum: 22 juli 2020
Gelijke betaling

College oordeelt: lager salaris vrouwelijke GGZ medewerker ongegrond

Het college voor de Rechten van de Mens (CRM) beschuldigt GGZ Delfland van discriminatie op grond van geslacht. Een vrouwelijke sociaalpsychiatrisch verpleegkundige medewerker heeft een zaak aangespannen tegen de instelling. Zij kwam erachter dat haar mannelijke collega met gelijke functie en taken structureel meer betaald kreeg dan zijzelf.

Toeslag

Het salaris van de mannelijke collega viel hoger uit door een extra ‘arbeidsmarktkraptetoeslag’ die hij over zijn salaris kreeg. Deze afspraak is gemaakt bij het ondertekenen van zijn arbeidscontract. Het was de bedoeling dat deze toeslag tijdelijk zou zijn, maar uit de salarisstroken van de werknemer bleek dit niet het geval. Toen de vrouwelijke werknemer van deze toeslag hoorde heeft zij bij de werkgever gevraagd om een verhoging van haar salaris met dezelfde toeslag. Dit verzoek is door de instelling afgewezen. Na de afwijzing is de vrouw naar het CRM gestapt voor een oordeel.

Oordeel

Het CRM veroordeelt GGZ Delfland nu van discriminatie op basis van geslacht. Volgens het CRM kan de GGZ-instelling niet hardmaken waarom de mannelijke werknemer deze toeslag ontving en dat het ging om een tijdelijke toeslag.

Discriminatie

Als HR-professional is het uw taak om waakzaam te zijn voor discriminatie binnen uw organisatie. Wordt er bij medewerkers een toeslag of een andere extra beloningsmaatregel toegepast? Kijk dan altijd of deze afspraken goed onderbouwd zijn en niet neigen naar ongelijke betaling ten opzichte van andere collega’s.